เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร ?

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Finger scan หรือ Fingerprint Scanner เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึกในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดตามโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเมื่อก่อนตามโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้ระบบตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนด้วยระบบตอกบัตร แต่การใช้ระบบตอกบัตรจะทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษตอกบัตร ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาประยุกต์จึงทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก

การเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถแบ่งออกเป็นข้อๆได้ดังนี้

 • หัวอ่าน (Sensor) ว่าสินค้านั้นใช้หัวอ่านแบบไหน?
 •  ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือ และใช้เทคโนโลยีใดในการอ่าน
 •  จำนวนลายนิ้วมือที่รองรับ และหน่วยความจำในการบันทึกการใช้งานของเครื่อง
 •  วัสดุที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ ว่าแข็งแรงทนทานหรือไม่
 •  ส่วนของ Software ดูว่ามีฟังชั่นการใช้งานดีและยืดหยุ่นหรือไม่
 •  สินค้านั้นผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO หรือไม่
 •  สินค้าได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐาน หรือไม่ (มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้วยดีก็ เช่น UL, FC, CE, LPS เป็นต้น)
 •  คุณอย่าตัดสินใจที่ราคาเพียงอย่างเดียว เพราะสินค้าราคาถูกยังคงมีอะไรแอบแฝงอีกเยอะ คุณควรพิจารณาจาก
 1. Perfomance = คุณสมบัติการทำงานของตัวสินค้า
 2. Location Area = ระยะทางของบริษัทผู้ขาย กับสถานที่ๆ เราจะซื้อสินค้ามาติดตั้ง
 3. Profile = ประสบการณ์และการชำนาญของบริษัทผู้ขาย
 4. Warranty = การรับประกันตัวอุปกรณ์สินค้า และระบบ
 5. After Sale Service = การบริการหลังการขาย ของบริษัทผู้ขาย
 6. Price = ราคาสินค้าที่เหมาะสม ของภาพรวมสินค้าทุกๆ ข้อที่กล่าวมา

ในปัจจุบัน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยังถูกนำมาใช้งานกับธุรกิจทั่วไปหรืออาคารสำนักงานทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานได้แม่นยำ มีความผิดพลาดของข้อมูลน้อย ใช้งานง่าย และสะดวกในการติดตั้ง ด้วยเห็นผลดังกล่าวจึงทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องใช้สำนักงานที่องค์กรณ์ต่างๆในยุคปัจจุบันต้องหามาใช้ไปแล้วนั่นเอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*