ความเป็นมาของปากกาลูกลื่น

April 10, 2017 admin 0

อุปกรณ์การเขียนบางที อาจจะพูดได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน  เพราะมนุษย์เราต้องมีการสื่อสาร ซึ่งการเขียนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คนเราสามารถสื่อสารกันเข้าใจมากยิ่งขึ้นและยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเรานั้นจดจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ในยุคแรกๆ ก็มีการใช้เป็นขนนกจิ้มน้ำหมึก ต่อมาก็มีการพัฒนาออกมาเป็นปากกาหมึกซึม แต่ปากกาหมึกซึมก็มีหลายๆ อย่างที่ไม่สะดวกในการใช้งาน ทั้งเรื่องหมึกที่ซึมเอกสารไปจนถึงวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยาก แต่ในช่วงทศวรรษที่ 30 ได้มีจิตรกรคนหนึ่งและเพื่อนๆ ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ ได้ริเริ่ม คิดค้นปากกาชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งเราเรียกกันในปัจจุบันนี้ว่าปากกาลูกลื่นนั่นเอง